Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
4-dunker-og-sekk-smal-1536x515.png
VIKTIG: Sortering Avfall - Søppel
Publisert 15.06.2022
  • Det skal kun kastes søppel i beholderne, som lokket på beholderen er merket med. Øvrig avfall leveres gjenvinningsstasjonen; Lersbryggen gjenvinningsstasjon. Link: https://vesar.no/gjenvinningsstasjoner/lersbrygga-gjenvinningsstasjon/
  • Plast komprimeres og settes ut dagen før henting. Ikke to dager etter henting.
  • Papp flatpakkes før det legges i beholderen. Kartong og større ting skal leveres gjenvinningsstasjonen.
  • Glass- og metallemballasje gjelder kun emballasje. Større og andre ting skal leveres gjenvinningsstasjonen.
  • De som har hjemmesykepleie e.l. informerer dem om dette.
  • Forøvrig les dere opp på tilsendt brosjyre, leverandørens hjemmeside; https://www.vesar.no/ eller https://sortere.no/ for hjelp og informasjon.

NB! Avfallsdunker risikerer å ikke tømmes ved feil innhold, og ny ekstra tømming må bestilles, etter det er ryddet opp! Dette medfører økte kostnader for beboerne.

MATAVFALL
Matavfall sorteres i egen matavfallspose, og legges i beholder med brunt lokk.

PAPIR/PAPP
Aviser, ukeblader, kartonger m.m. sorteres i beholder med blått lokk.

PLASTEMBALLASJE
Tom og ren plastemballasje legges i egen plastsekk og settes ut dagen før henting. 

RESTAVFALL
Ikke gjenvinnbart avfall sorteres i beholder med grønt lokk.

EMBALLASJE AV GLASS OG METALL
Sorteres og legges løst (uten pose) i beholder med oransje lokk.


Emballasjen skal være tom når den legges i beholderen, og skylles lett med kaldt vann for å unngå lukt. Du kan lese mer om sortering av glass- og metallemballasje på vesar.no


Eksempel:
Porselen sorteres som Restavfall.


Ødelagt porselen kan du pakke inn i litt avispapir og kaste i restavfallet. Brukbare porselensgjenstander kan du gi bort til loppemarked eller en ombruksbutikk.  

Porselen skal ikke sorteres sammen med glassemballasjen. Porselen kan ikke gjenvinnes til nytt glass og ødelegger for gjenvinning av glasset. 


Isopor sorteres som Restavfall.

Små mengder, som får plass i søppelpose, kastes som restavfall. Større mengder leveres gjenvinningsstasjonen; Lersbryggen.Julepapir sorteres som Restavfall.

Julepapir egner seg dårlig til gjenvinning, og skal kastes som restavfall. 


Styret har fått tilbakemeldinger på at dette må skjerpes og har bestilt ekstra tømminger etter at beholdere er ryddet for feil avfall. Dette medfører økte kostnader for beboerne.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Jernbanegata 20
3070 Sande