Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Egenkontroll.jpeg
Beredskapsliste og sjekklister for Egenkontroll er sendt ut. Husk å returnere svarskjema på siste side!
Publisert 12.08.2022

Dokumentene blir utdelt i etterkant av årlig generalforsamling, som en del av vårt HMS arbeid.
 

Innhold;

• Beredskapsliste

• Branninstruks

• Sjekklister for egenkontroll

• Meldingsskjema

• Svarskjema egenkontroll beboere (sendes inn)

 
Alle skal gå igjennom egenkontrollen i egen bolig.

 

Svarskjema må fylles ut og returneres styret i løpet av ca. 14 dager. 
(Siste side)

Har du behov for bistand til gjennomføring av egenkontroll?

Kontakt styret

Dokumentene vil dere også finne igjen på infosider under HMS.
(Må være innlogget)


Mvh

Styret

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Jernbanegata 20
3070 Sande