Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
BILPARKERING I BORETTSLAGET
Publisert 19.02.2023

Styret er kjent med at parkeringsforholdene kan oppleves problematisk.
Dette gjelder både faste p-plasser og p-plasser for gjesteparkering.

Det er i styrets interesse å finne erstatningsplasser for to av de faste p-plassene for lading av elbil.
Elanlegget for lading av elbil er ikke blitt ferdigstilt pga. tekniske utfordringer.

Gjesteparkeringen er ment for gjester og lading av elbiler tilhørende beboere i borettslaget.
Tanken er at når beboerne har ladet sine elbiler, skal de flytte bilen til sin faste tildelte p-plass. 

Det er gitt en midlertidig dispens for en elbileier som kan bruke en av gjesteparkeringene.

Vi vil ta tak i forholdet og finne gode løsninger så fort som mulig, men velger å vente til all snø er borte og til det blir bart på parkeringsområdene.

Vi kommer da tilbake med ny informasjon.

Vennlig hilsen styret

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Jernbanegata 20
3070 Sande